Mode:         

Chi tiết tin

Tin tuần (Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 22/4/2023)

Lượt xem: 258

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 4/2023; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 4/2023

* Xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa (có hiệu lực từ ngày 10/4)

Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL, ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP), cụ thể như sau:

a) Chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa chính được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

b) Chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

c) Chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa trung cấp được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

(nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Nghị quyết số 53/NQ-CP, ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thưc hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(https://vanban.chinhphu.vn).

1.2. Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, ngày 14/4/2023 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

(https://vanban.chinhphu.vn).

1.3. Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, ngày 17/4/2023 của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

(https://vanban.chinhphu.vn).

1.4. Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023  của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

(https://vanban.chinhphu.vn).

1.6. Công điện số 280/CĐ-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

(https://vanban.chinhphu.vn).

1.7. Công điện số 281/CĐ-TTg, ngày 20/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2023.

(https://vanban.chinhphu.vn).

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Kế hoạch 270-KH/TU, ngày 20/4/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

2.2. Công văn số 1690-CV/TU, ngày 21/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2.3. Công văn số 1673-CV/TU, ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

2.4. Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU, ngày 20/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 14/4/2023 của UBND huyện về mở đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

3.2. Kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 14/4/2023 của UBND huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

3.3. Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 20/4/2023 của UBND huyện về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

3.4. Công văn 246/UBND-VP, ngày 19/4/2023 của UBND huyện về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

3.5. Công văn 251/UBND-VP, ngày 20/4/2023 của UBND huyện về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Thường trực Huyện ủy dự công bố quyết định công tác cán bộ; dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ tại Đảng bộ tỉnh Quảng Nam”; dự hội nghị trực tuyến về công tác CCHC và chuyển đổi số; dự Diễn đàn “Phụ nữ Hiệp Đức tự tin khởi nghiệp - làm chủ tương lai”; dự hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý II/2023; dự khai mạc Ngày hội “Trưng bày giới thiệu sách” lần thứ I năm 2023; dự phát động đợt cao điểm tuyên truyền thực hiện Đề án 06; chủ trì họp Tổ biên tập nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng; họp bàn các giải pháp nâng cao chất lượng triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; làm việc với các ngành, địa phương để giải quyết công việc theo thẩm quyền.

                                                                                          Thu Thủy-VPHU

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


huyện phước sơn

LIÊN KẾT WEB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN HIỆP ĐỨC
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (02353)... - Fax: (02353)...
Email:...
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập