Mode:         

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình công tác tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2015

Lượt xem: 9888

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2015

I. KINH TẾ

1. Lúa vụ Hè Thu gieo sạ đạt 103,27% KH, đang tập trung chăm sóc và phát triển tốt. Tình hình sâu bệnh: bệnh đạo ôn, sau cuốn lá nhỏ, rầy nâu, sâu đục thân  gây hại rải rác trên các trà lúa;... song huyện đã chỉ đạo phòng, chống kịp thời. Đến nay, đã thu hoạch được 06 ha, năng suất bình quân ước đạt 40 tạ/ha.

2. Về chăn nuôi, tổng đàn trâu 3.807 con, đạt 102,06%KH; tổng đàn bò 10.642 con, đạt 97,63%KH, trong đó bò lai 8.381 con (chiếm 78,75% so với tổng đàn); tổng đàn lợn 15.122 con, đạt 131,5%KH. Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin đợt II. Tổ chức phúc tra kết quả phối tinh nhân tạo bò đợt 1/2015, qua phúc tra đã xác định số bò có chữa là 1.915con, đang hoàn chỉnh hồ sơ để giải ngân. Việc cấp phát nhận tinh được 2.291 (lũy kế) liều tinh trùng bò. Công tác tiêm phòng thực hiện tốt nên tình hình dịch bệnh không xảy ra.

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất của TW, tỉnh, huyện; Về phát triển cao su tiểu điền, cấp kinh phí hỗ trợ trồng cao su tiểu điền theo Quyết định số 405/QĐ-UBND của UBND huyện và Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh cho nhân dân theo đúng quy định.

4. Thực hiện tốt các chương trình, dự án lồng ghép phát triển KT-XH miền núi và vùng đồng bào DTTS. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM, ưu tiên nguồn lực xây dựng 3 xã điểm đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015 (đến nay Quế Bình đạt 15 tiêu chí; xã Quế Thọ đạt 14 tiêu chí và xã Bình Lâm đạt 13 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 7,36 tiêu chí). Đồng thời, tập trung chỉ đạo các xã còn lại duy trì các tiêu chí đã đạt và đầu tư các tiêu chí chưa đạt nhằm công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM theo lộ trình.

             5. Tập trung quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng trồng theo các Dự án và trồng rừng trong nhân dân. Tăng cường kiểm tra công tác QL BVR, đã xử lý 12 vụ vi phạm Luật BV&PTR, tạm giữ 11,448 m3 gỗ, tạm giữ 02 phương tiện ôtô. Tổng thu nộp ngân sách nhà nước 41.064.000 đồng, trong đó: xử phạt hành chính 35.000.000 đồng và thu tiền bán lâm sản: 6.064.000 đồng

6. Thực hiện kịp thời công tác giao đất, cấp GCNQSD đất cho các tổ chức và cá nhân. Việc cấp giấy chứng nhận đất ở và đất sản xuất nông nghiệp (cấp lại, cấp đổi và cấp mới)  cho 41 trường hợp/ diện tích 95.326,9 m2. Việc giao đất cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp được 09 trường hợp/diện tích 340.564,3m2. Công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất được 31 trường hợp/ diện tích 265.088,18m2. Việc đăng ký thể chấp 26 trường hợp/diện tích 194.791,9m2 . Việc xóa đăng ký thể chấp 15 trường hợp/diện tích 352.874,6m2. Chuyển mục đích sử dụng đất cho 02 trường hợp/diện tích 600m2. Thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện nên tình trạng khai thác khoáng sản trái phép không xảy ra.

7. Về Thương mại – Dịch vụ, bảo đảm lưu thông hàng hoá, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là ở xã vùng cao, vùng ĐBKK. Phối hợp với công ty cổ phần Thương mại và Truyền thông Tây nguyên xanh tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Hiệp Đức. Cấp giấy CNĐKKD được 78 trường hợp.

8. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ an toàn về điện. Duy trì, nâng cao chất lượng mạng lưới bưu chính, viễn thông. Tổ chức quản lý tốt hoạt động vận tải.

9. Giá trị SX CN-TTCN 6,620 tỷ đồng (CĐ 2010). Quản lý tốt các hoạt động của cụm công nghiệp và tạo điều kiện các doanh nghiệp mở rộng quy mô, tăng giá trị sản xuất. Hiện nay, Công ty cổ phần gỗ công nghiệp Quảng Nam đang xây dựng nhà máy khối lượng đạt 60% và Công ty CP Giao Thương Quảng Xưa đang xây dựng nhà máy khối lượng đạt 90%, ước cuối năm 2015 nhà máy đi vào hoạt động. Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các đề tài KH&CN đã được Hội đồng Khoa học huyện xét chọn. Đồng thời, tổng hợp các đề tài đăng ký thực hiện năm 2016 để trình HĐKH xét duyệt kế hoạch 2016.

10. Tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB chuyển tiếp, dở dang. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn XDCB đạt 62% KH. Cấp phép xây dựng nhà ở 01 trường hợp và quản lý chặt chẽ các dự án quy hoạch. Về BTH GTNT 2015, đến nay đã 06 xã, thị trấn hoàn thành chương trình BTH GTNT, nghiệm thu đưa vào sử dụng gồm: Tân An, Bình Lâm, Bình Sơn, Thăng Phước, Quế Lưu, Quế Bình; 03 xã còn lại: Hiệp Hòa đạt tiến độ 75% khối lượng, Hiệp Thuận đạt 90% và Quế Thọ đạt 75%.

11. Về tài chính, tín dụng, đến nay tổng thu NSNN được 252.121 triệu đồng, đạt 121% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 120% so với NQ HĐND huyện, trong đó thu phát sinh kinh tế 14.039 triệu đồng, đạt 76% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt  71,7% so với NQ HĐND huyện. Tổng chi NS 216.210 triệu đồng, đạt 104,4% so với DT tỉnh giao, đạt 103,9% so với NQ HĐND huyện. Về tiến độ thu đóng góp XD Đền Liệt sĩ các năm trước còn lại được 405,553 triệu đồng/3.969 triệu đồng, đạt 10,2% KH. Quỹ BTĐB đến nay đã thu được 203,4 trđ/488,4 trđ, đạt 41,64% KH. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả NQ 11 của CP.

12. Về công tác dân tộc, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình chính sách dân tộc: Chương trình 135, Quyết định 755, Quyết định 33, Quyết định 102...tổ chức thực hiện phương án tổ chức di dời TĐC cho đồng bào dân tộc tại thôn 6, Phước Trà. Sơ kết chính sách cấp không báo và tạp chí cho các xã đặc biệt khó khăn và đồng bào DTTS. Tổ chức rà soát cán bộ, công chức cấp xã để tham gia tập huấn chương trình 135. Tổ chức đối thoại thường niên, lắng nghe ý kiến nhân dân ở các địa phương, đặc biệt là Phước Gia, Phước Trà, Sông Trà.

II. VĂN HÓA XÃ HỘI

1. Hoàn thành việc bố trí, sắp xếp đội ngũ CBQL, giáo viên và sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học cơ bản đảm bảo phục vụ năm học mới 2015-2016. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho giáo viên và các hoạt động hè năm 2015. Tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016. Hoàn thành công tác tuyển sinh và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016.

2. Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình YTQG. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra chặt chẽ công tác VSMT, VSATTP. Tổ chức kiểm tra thực trạng 3 công trình vệ sinh trên địa bàn huyện.

3. Duy trì tốt mô hình SKSS, tổ chức chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt II năm 2015, tổng các biện pháp tránh thai đạt 88,3% KH. Phát huy vai trò của gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng đạt chỉ tiêu về gia đình văn hoá, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

4. Tập trung tuyên truyền cổ động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, 70 năm cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2015). Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Ban hành kế hoạch thành lập TTVH-TT các xã, thị trấn và kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện. Tổ chức giải Bóng đá vô địch huyện năm 2015. Tiếp tục kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, các cơ sở kinh doanh lĩnh vực TT&TT trên địa bàn.

5. Tổ chức tốt việc thu phát sóng các kênh truyền thanh, truyền hình. Nâng cao chất lượng tin bài phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và đời sống tinh thần của nhân dân. Củng cố hoạt động của Đài Truyền thanh xã, thị trấn. Sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng kịp thời toàn bộ hệ thống loa không dây và lắp đặt trụ ăngten Đài TT xã Quế Bình.

6. Tiếp tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách còn tồn đọng và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCCCM. Chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng và đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Hoàn thành kiểm tra về dạng tật và mức độ khuyết tật đối với đối tượng khuyết tật được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Luật người khuyết tật và Nghị định 28/2012/NĐ-CP ở 12 xã, thị trấn.

7. Về BHXH, cơ bản giải quyết đầy đủ và kịp thời các khoản chi trả BHXH trên địa bàn huyện.

III. QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn ở các khu vực trọng yếu. Xây dựng kế hoạch trực SSCĐ trong dịp kỷ niệm 70 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục cho đơn vị nhận quân về thâm nhập hồ sơ; xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra công tác tuyển quân và thực hiện 2 gặp 4 biết ở cơ sở; phát lệnh gọi TN nhập ngũ theo chỉ tiêu được giao.

2. Tình hình ANCT được giữ vững. Quản lý chặt chẽ các hoạt động người nước ngoài, có 01 đoàn NGO, 01 đoàn từ thiện (Việt kiều), 20 lượt người nước ngoài đến lưu trú, hoạt động tại địa bàn.. Về trật tự ATXH, xảy ra  01 vụ - 01 đối tượng “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” (giảm 02 vụ so với tháng 7/2015), tai tệ nạn xã hội, xảy ra 01 vụ chết nước, làm chết 01 người. Tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, đã phát hiện và xử lý 110 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt hành chính 54 triệu đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Khu dân cư tự quản về ANTT". Ban hành Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Công an viên, bảo vệ dân phố và Kế hoạch triển khai Luật Căn cước công dân. Tham mưu Huyện ủy Chương trình thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về PCCC.

            3. Triển khai tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành. Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và xử lý văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật. Tham mưu TT HĐND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự. Tổ chức tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hộ tịch cho nhân dân 06/06 thôn xã Sông Trà. Thực hiện tốt việc đăng ký hộ tịch, chứng thực, hoà giải, thi hành án. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong tháng 8/2015 TT HĐND và UBND huyện tiếp 12 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị và tiếp nhận 02 đơn kiến nghị, 01 đơn khiếu nại, nội dung chủ yếu về lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. TT HĐND và UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân.

4. Công tác xây dựng chính quyền chặt chẽ, đúng quy định. Kịp thời củng cố kiện toàn đội ngũ CB, CC các cấp. Ban hành Quy chế hoạt động của BQL chợ Hiệp Đức, Quy chế xét chọn, hợp đồng lao động và quản lý hợp đồng lao động. Công tác quản lý, đào tạo, tuyển dụng, nâng ngạch, nâng lương, bổ nhiệm lại, bổ nhiệm ngạch, khen thưởng, kỷ luật công chức, giải quyết chế độ nghỉ hưu bảo đảm đúng quy định. Duy trì hiệu quả công tác CCHC và hệ thống ISO 9001:2008. Thực hiện tốt công tác TĐ-KT và quản lý tốt các hoạt động tôn giáo và dân tộc.

           Tóm lại, trong tháng 8/2015, các nhiệm vụ được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả khá tốt. Sản xuất vụ Hè Thu được triển khai đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống, chăn nuôi ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Lĩnh vực VH-XH, chuyển biến tích cực. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra, đặc biệt là tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất rừng trái phép xảy ra với diện tích và đối tượng vi phạm tương đối nhiều ở một số xã như Sông Trà, Phước Trà, Phước Gia, Thăng Phước,...; Việc thu các loại quỹ, thuế đạt thấp và thu khai thác quỹ đất, thu đóng góp xây dựng cơ bản chưa đạt kế hoạch. Việc tham mưu văn bản của một số ngành chất lượng chưa cao và còn chậm, công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân chưa nghiêm.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9-2015

Ngoài nhiệm vụ thực hiện thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành liên quan huyện, UBND các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận, các hội, đoàn thể huyện phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1.  Tập trung chỉ đạo chăm sóc vụ Hè Thu 2015 đạt kế hoạch. Chú ý làm tốt công tác chống hạn. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh ở cây trồng và triển khai tiêm phòng dịch gia súc, gia cầm vụ Thu. Tiếp tục công tác phối tinh đàn bò và phát triển các mô hình chăn nuôi có hiệu quả. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23 của UBND tỉnh về quản lý điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2014 và triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2015. Tổ chức tổng kết năm nông nghiệp 2015 và triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016

2. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình lồng ghép phát triển KT-XH ở miền núi, vùng đồng bào DTTS; Tuyên truyền, vận động người dân về cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển cây cao su của tỉnh, huyện để người dân duy trì diện tích đã trồng và tiếp tục đầu tư diện tích mới.

3. Tăng cường QLBVR, PCCCR. Tích cực kiểm tra, kiểm soát lâm sản, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật BV&PTR, xử lý dứt điểm phá rừng dự án KFW6 tại xã Thăng Phước. Tiếp tục quản lý, chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng theo các dự án và trồng rừng trong nhân dân. Đồng thời, tập trung đo đạc, lập thủ tục để cấp GCN QSDĐ lần đầu cho nhân dân kịp thời. Giải quyết kịp thời các vướng mắc sau khi hoàn thành công tác điều tra diện tích đất lâm nghiệp của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

4. Tiếp tục tạo điều kiện các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện. Đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu KH KT-XH, dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015 và triển khai xây dựng KH KT-XH, dự toán ngân sách năm 2016. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ.

5. Khẩn trương thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, các công trình chuyển tiếp, khởi công 100% các công trình đầu tư theo kế hoạch năm 2015 và bổ sung 2015, không còn công trình giải ngân bằng 0%. Thực hiện tốt Quy chế quản lý kiến trúc, môi trường đô thị; quản lý tải trọng trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình công cộng, thu phí sử dụng đường bộ theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 về quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh và thành lập tổ hợp tác dùng nước đúng quy định.

6. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo 03 xã điểm XD NTM tự rà soát, đánh giá các tiêu chí đã đạt được để tiến hành giải ngân và tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại để tháng 10/2015 Văn phòng điều phối NTM huyện kiểm tra lần 01 lập hồ sơ xác nhận các tiêu chí đã đạt. Đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư khởi công các công trình thuộc các nguồn vốn  XD NTM  đã phân bổ, giải ngân, không để công trình giải ngân 0%.

7. Hoàn thành hồ sơ quyết toán công trình BTH GTNT năm 2015. Nâng cấp sửa chữa một số tuyến đường bị xuống cấp trước mùa mưa để hạn chế ách tắc giao thông. Tổng kết kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2010-2015 và triển khai  GTNT năm 2016. Đồng thời, quản lý tốt hành lang giao thông trên các tuyến đường và tổ chức khống chế tải trọng đối với các phương tiện vận tải theo quy chế tải trọng đã ban hành và xử lý nghiêm các trường hợp xe tải đi vào đường nội thị Tân An.

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác định canh định cư tại thôn 6, Phước Trà và vận động các hộ dân di dời đến nơi ở mới an toàn và phục vụ kịp thời nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân các xã vùng cao, vùng khó khăn trước mùa mưa lũ.

9. Tổ chức khai giảng, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 và thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, “Tháng khuyến học”. Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh và kiểm tra tình hình đầu năm học ở các cơ sở trường học.

10. Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình YTQG. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra chặt chẽ công tác VSMT, VSATTP. Chuẩn bị nội dung tổng kết Nghị quyết số 79/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND huyện“về việc tiếp tục thực hiện Đề án thực hiện cuộc vận động xây dựng 03 công trình vệ sinh và xử lý rác thải giai đoạn 2011-2015”. Tiếp tục xây dựng chuẩn quốc gia về y tế cơ sở và thực hiện chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt II năm 2015.

            11. Tập trung tuyên truyền cổ động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm và Quốc khánh 2/9 (1945-2015). Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã nông thôn mới tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, các cơ sở kinh doanh lĩnh vực TT&TT trên địa bàn. Quản lý tốt hoạt động thu, phát sóng, nâng cao chất lượng tin bài, tăng cường việc cộng tác tin, bài cho Báo, Đài cấp trên. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện kỷ niệm 30 thành lập huyện (1986-2016).

12. Tiếp tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách còn tồn đọng và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCCCM. Chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho các cho các đối tượng được hưởng và đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Xây dựng Kế hoạch Điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2015. Hoàn thành điều tra Cung - Cầu lao động năm 2015. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

13. Duy trì tốt công tác trực SSCĐ. Xây dựng Đề án lực lượng Dân quân trực tại trụ sở UBND xã, thị trấn. Tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân cho các đơn vị nhận quân năm 2015 theo chỉ tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT, TTATXH. Xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện”.

             14. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành, tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư KN-TC của công dân kịp thời, đúng luật. Triển khai thanh tra hành chính theo KH. Thực hiện tốt việc chứng thực, hòa giải và thi hành án. Tổ chức tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013”. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành trong năm 2014.

15. Kiểm tra công tác nội vụ ở các xã, thị trấn và các cơ quan thuộc UBND huyện. Tập trung sắp xếp, bố trí, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC ở các xã, thị trấn và các phòng, ban. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 146 về điều động luân chuyển giáo viên. Thực hiện tốt văn hóa công sở, Chỉ thị 22 của UBND tỉnh. Xây dựng Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, xếp loại CBCC cấp xã năm 2015. Tiếp tục duy trì hiệu quả hệ thống ISO 9001:2008. Thực hiện tốt công tác QLNN về dân tộc, tôn giáo.

16. Các ngành liên quan chuẩn bị nội dung các Đề án, báo cáo để trình UBND huyện thông qua theo Chương trình công tác năm của UBND huyện đã đề ra.

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, CTCT trọng tâm tháng 9-2015, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận các đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện tốt./.

(Nguồn: trích Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 25/8/2015 của UBND huyện Hiệp Đức)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


huyện phước sơn

LIÊN KẾT WEB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN HIỆP ĐỨC
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (02353)... - Fax: (02353)...
Email:...
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập