Mode:         

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, chương trình công tác quý IV, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 10 năm 2016

Lượt xem: 14950

Báo cáo số: 232/BC-UBND ngày 21/9/2016 của UBND huyện Hiệp Đức

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2016

I. KINH TẾ

1. Về nông, lâm nghiệp

- Tích cực chỉ đạo áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhưng do thời tiết diễn biến bất thường, nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 41,48tạ/ha, đạt 78,1%KH, sản lượng lương thực 6.365,5 tấn, đạt 81,07%KH, bằng 83,16% so với cùng kỳ. Vụ Hè Thu năm 2016, thời tiết tương đối thuận lợi, nên năng suất trung bình ước đạt 52 tạ/ha, đạt 99,78%KH, tăng 1,03% so với cùng kỳ. Ước tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm 11.916,16 tấn, đạt 86,97%KH, tăng 1,03 % so với cùng kỳ. Các loại cây hoa màu khác năng suất khá. Tổng kết hoạt động Ban nông nghiệp xã, thị trấn giai đoạn 2010-2015. Ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cơ chế hỗ trợ các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020; Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và tham mưu HĐND huyện nghị quyết về phát triển KTV, KTTT trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 .

- Về chăn nuôi, đầu năm có xảy ra dịch bệnh LMLM tại xã Phước Trà, nhưng đã chỉ đạo dập dịch không để lây lan ra diện rộng và đang triển khai thực hiện tiêm phòng đợt 2[1]. Tổng đàn trâu hơn 3.680 con, đạt 96,87%KH, tổng đàn bò hơn 11.110 con, đạt 99,22%KH, trong đó bò lai 8.896 con, đạt 97,67%KH; tổng đàn lợn hơn 15.120 con. Tổng kết Đề án phối tinh nhân tạo bò giai đoạn 2012-2015 và ban hành Đề án phối tinh nhân tạo bò giai đoạn 2016-2018. Phúc tra số bò phối tinh nhân tạo trong quý IV/2015 và quý I/2016, đến nay bò có chữa 1.384.con, giải ngân 179,92 triệu đồng. Duy trì mô hình chăn nuôi lợn thịt thương phẩm tập trung tại xã Quế Bình, Sông Trà.

- Về lâm nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch 03 loại rừng theo Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh. Gieo ươm 60.000 cây giống keo lai Úc cấp hỗ trợ cho các xã, thị trấn trồng thí điểm phát triển tốt. Trồng mới 471 ha rừng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm[2].

2. CN-TTCN, KH&CN, Khuyến công, thương mại - dịch vụ, quản lý thị trường

- Về CN-TTCN, tổ chức đối thoại doanh nghiệp, hỗ trợ hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ đầu tư vào các CCN. Giá trị sản xuất CN-TTCN 107,7 tỉ đồng (CĐ 2010), đạt 78,1%KH, tăng 2% so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm 10.419.469 kWh. Trình Sở KH&CN thẩm định 02 đề tài khoa học gồm: "Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nấm mộc nhĩ tại HTX sản xuất và tiêu thụ nấm Nhì Tây; Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Hiệp Đức"; đến nay, kinh phí KH&CN đã giải ngân được 76,638 triệu/150 triệu đồng, kinh phí khuyến công đã giải ngân 84 triệu/266,092 triệu đồng.

- Về TM-DV và QLTT, giá cả tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Giá trị TM-DV đạt 386 tỷ đồng, tăng 7,6 % so với cùng kỳ năm 2015. Xét cấp giấy đăng ký kinh doanh cho 79 trường hợp[3]. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp tổ chức phiên chợ triễn lãm hàng thủ công mỹ nghệ, hàng Việt về nông thôn năm 2016.

3. Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng Tân An theo hướng đô thị văn minh

Chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng kết quả các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2015. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng 03 xã Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Bình Sơn trong lộ trình 2016-2020. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 9,91 tiêu chí/xã. Nguồn vốn đầu tư phát triển giải ngân đạt 4,08%KH (500 triệu/12,240 tỷ) (nguồn vốn mới phân bổ trong tháng 9/2016). Nguồn vốn sự nghiệp giải ngân đạt 28%KH (600triệu/2,140 tỷ đồng).

Làm mới hệ thống panô, áp phích, đèn led trên tuyến đường nội thị Tân An. Hoàn chỉnh hồ sơ và thực hiện đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nhánh trên địa bàn thị trấn Tân An. Trình tỉnh thẩm định "Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Tân An”.

4. Tài nguyên và môi trường

Thực hiện giao đất, cấp giấy GCN QSDĐ, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ lần đầu đúng quy định[4]. Trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 . Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ khoáng sản, đã xử phạt 1 vụ thăm dò khoáng sản trái phép, số tiền 40 triệu đồng. Triển khai thực hiện tốt phương án thu gom rác thải nông thôn, phương án kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 thực hiện Chương trình số 21-CTr/HU ngày 09/9/2011 của Huyện ủy về chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

5. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Tiếp tục quản lý thực hiện tốt các quy hoạch đã phê duyệt. Tổng vốn đầu tư XDCB phân bổ 60.121 triệu đồng[5], khởi công mới 20/20 công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng 15 công trình. Quyết toán 42 công trình, giải ngân ước đạt 75%KH. Cấp phép xây dựng nhà ở 25 trường hợp. Thực hiện BTH GTNT năm 2016 ước đạt 100% KH (2,79km/2,79km).

6. Về tài chính, tín dụng

Tổng thu ngân sách nhà nước 258.887 triệu đồng, đạt 113,8% KH tỉnh giao, đạt 113,2% KH huyện, tăng 0,35% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu phát sinh kinh tế: 16.243 triệu đồng, đạt 73,8% KH tỉnh giao, đạt 70,3% KH huyện, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách: 216.895 triệu đồng, đạt 95,7% KH tỉnh giao, đạt 95,2% KH huyện, bằng 90,9% so với cùng kỳ năm 2015. Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng giá trị 539,155 triệu đồng/255 hộ ảnh hưởng. Thực hiện thu các loại quỹ theo quy định[6]. Công tác điều hành thu, chi ngân sách, quản lý công sản, giá cả đúng theo quy định. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của BCH TW (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và ban hành Chương trình hành động về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiền tệ, tín dụng đáp ứng nhu cầu hoạt động chung trên địa bàn huyện. Hầu hết các nguồn vốn vay qua kiểm tra đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Tổng nguồn vốn cho vay 36,763 tỷ, nâng tổng dư nợ NHCSXH huyện 208.062 tỷ (NQH 0,03%) tăng so với năm 2015 là 60 triệu. Tổng dư nợ NHgNN-PTNT 223 tỷ đồng (NQH 0,24%).

7. Công tác ngoại vụ, quản lý chặt chẽ các hoạt động người nước ngoài, có 08 lượt đoàn- 49 lượt người nước ngoài và 10 Việt kiều đến làm việc tại huyện và thăm thân. Về nguồn vốn tài trợ PCPNN, đã tiếp nhận được 578 triệu đồng, hỗ trợ trên lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe người nghèo, trẻ em đặc biệt khó khăn. Tiếp tục duy trì tốt Chương trình tài chính vi mô do tổ chức TNTG tài trợ với số tiền 8,1 tỉ đồng.

8. Thống kê

Biên soạn phát hành niên giám thống kê 2015; điều tra diện tích, năng suất các loại cây trồng nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015-2016 và vụ Hè Thu năm 2016, điều tra định kỳ và chuyên đề khác. Hoàn thành tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

II. VĂN HÓA -XÃ HỘI

1. Về giáo dục, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các chương trình, dự án đầu tư cho giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện. Năm học 2015-2016 đã đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra[7]. Tham gia dự thi học sinh giỏi đoạt 57 giải cấp tỉnh và nhiều giải khác về hoạt động phong trà. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT 95,5%. Có 184 em thi đỗ ĐH nguyện vọng 1 năm đầu, đạt 37,17% số học sinh TNTHPT[8]. Duy trì, giữ vững các chỉ số về công tác PCGD ở các bậc học. Trung tâm GDNN-GDTX duy trì 2 lớp Đại học với 88 học viên. Tổng kết 05 năm (2010-2015) về thực hiện Chương trình SEQAP. Tiếp nhận bàn giao Trường PTDTNT từ tỉnh; thành lập và đưa vào hoạt động trường MG Ánh Dương; sắp xếp, bố trí đội ngũ CC,VC ngành giáo dục và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đúng quy định. Tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2016. Huy động quỹ KH-KT được 148,85 triệu.

2. Về y tế, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được duy trì hiệu quả; tiếp tục đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng, chống dịch bệnh gắn với thực hiện tốt công tác VSMT, nên không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Tiếp tục tiêm sởi-rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi. Tăng cường quản lý hành nghề YDTN, đã kiểm tra, xử phạt 04 cơ sở vi phạm, số tiền 16,5 triệu đồng. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia NSVSMT, Tháng hành động vì chất lượng VSATTP, tổ chức kiểm tra VSATTP  218/554 cơ sở, trong đó có 13 cơ sở vi phạm đã nhắc nhở khắc phục, xử phạt hành chính 01 cơ sở, số tiền 2,3 triệu. Xây dựng Đề án quy hoạch phát triển Trung tâm Y tế giai đoạn 2016-2020 và Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện để tăng sự hài lòng của người bệnh trong công tác khám, chữa bệnh. Vận động hiến máu tình nguyện năm 2016, đạt 161% KH.

3. Công tác DS,GĐ&TE, triển khai thực hiện tốt chiến dịch truyền thông SKSS/KHHGĐ năm 2016. Tổng các biện pháp tránh thai đạt 81,8% KH năm. Thực hiện tốt phong trào đăng ký xây dựng mô hình câu lạc bộ, thôn, khối phố, xã không có người sinh con thứ 3 trở lên, có 24/46 thôn, khối phố đăng ký không có người sinh con thứ 3 trở lên còn duy trì được chuẩn đăng ký; tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên 13,65 %, giảm 0,15% so cùng kỳ. Thực hiện kế hoạch bình đẳng giới năm 2016. Thăm, tặng quà cho 202 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 77,3 triệu đồng. Phối hợp với tỉnh tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, Quốc tế thiếu nhi 1-6, trung thu đã khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho trẻ em trị giá 135 triệu. Tiếp và cấp phát 12 xe đạp cho trẻ em nghèo, khó khăn do Công ty TNHH Ánh Dương tài trợ. Duy trì tốt mô hình xã phù hợp với trẻ em, trên 95% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin… Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD về cân nặng 10,59% (giảm 0,75%), về chiều cao 17,34% (giảm 1,09% so với năm 2015). Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020.

4. VH-TT, tổ chức tốt các hoạt động VHVN, TDTT và tuyên truyền, cổ động  kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng, đón Xuân Bính Thân, chào mừng 30 năm ngày thành lập huyện, bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.  Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào TD ĐKD ĐSVH giai đoạn 2000-2015. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện (1986 -2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chỉ đạo hoàn hành Đại hội TDTT cấp xã lần thứ VIII năm 2016 và tham gia tích cực Hội thi thể thao các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2016[9]. Ban hành kế hoạch thực hiện NQ 36a về Chính phủ điện tử và Đề án ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính. Duy trì công tác thư viện, xuất bản sách, bảo tồn, bảo tàng; các di tích lịch sử văn hoá, lịch sử cách mạng, thắng cảnh được trùng tu đưa vào quản lý, bảo vệ. Về du lịch, phục vụ gần 2.269 lượt khách đến tham quan KDT và các thắng cảnh trên địa bàn.

5. Hoạt động truyền thanh, truyền hình không ngừng đầu tư trang bị và sửa chữa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động để phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân.  Đến nay 85% địa bàn dân cư phủ sóng phát thanh; 65% phủ sóng truyền hình; có 7/12 xã, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân.

6. Công tác chính sách xã hội, chi trả kịp thời chế độ cho đối tượng chính sách, số tiền hơn 15,87 tỷ. Thẩm định và đề nghị tỉnh giải quyết được 290/332 hồ sơ hưởng chế độ đối với người tham gia hoạt động cách mạng, nâng tổng số đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng lên 1.261 trường hợp.[10] Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đã giải quyết cho 1.757 đối tượng được hưởng BTXH[11]. Thực hiện kế hoạch làm nhà ở, kế hoạch lao động- việc làm, XKLĐ, đào tạo nghề năm 2016: đã mở 2 lớp đào tạo nghề cho 45 lao động; xây dựng 67 nhà theo QĐ 48 với kinh phí 1.541 triệu đồng[12]. Tiếp nhận và triển khai thực hiện tốt các nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án, các tổ chức trong và ngoài huyện đối với người khuyết tật, công tác giảm nghèo và thoát nghèo[13]. Hoàn thành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015[14]. Triển khai thực hiện kịp thời các văn bản về quản lý sau cai nghiện ma túy, kế hoạch PCMD năm 2016. Tham mưu Huyện ủy ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

7. Công tác BHXH, thực hiện tốt việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hoàn tất việc chốt sổ theo quy định; đã cấp miễn phí 20.497 thẻ BHYT cho người nghèo và cận nghèo. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN  bắt buộc 25.665 triệu đồng, đạt 52,4% KH. Tổng chi các chế độ BHXH 9.865 triệu đồng. Hoàn thành điều tra lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn huyện.

8. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các chính sách dân tộc, miền núi và các chương trình, dự án lồng ghép phát triển KT-XH vùng ĐBKK, vùng cao với tổng kinh phí 10.810 triệu[15]. Thực hiện TĐC tại thôn 6 xã Phước Trà, tiến hành khảo sát lập dự án khu tái định cư thôn 6 xã Sông Trà và khu tái định cư thôn 01 xã Phước Gia. Tổ chức hội nghị Già làng, những người có uy tín trong đồng bào DTTS và tặng 45 suất quà nhân dịp lễ, tết, trị giá 22,5 triệu đồng. Xét chọn và bổ sung danh sách với 17 vị thuộc diện người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hiệp Đức năm 2016.

III. QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Về quốc phòng, triển khai nhiệm vụ QP, QSĐP cấp huyện, xã đúng thời gian quy định. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 3 xã (Hiệp Thuận, Bình Lâm, Quế Bình). Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đạt 100% chỉ tiêu và xây dựng kế tuyển quân năm 2017. Tổng kết 20 năm thực Pháp lệnh về LL DBĐV và tiếp nhận quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương vào ngạch dự bị. Ban hành đề án “Bảo đảm quốc phòng” giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. Công tác hậu cần- kỹ thuật bảo đảm quản lý tốt vũ khí đạn dược từ huyện đến cơ sở.

2. Về an ninh, TTATXH, thực hiện tốt các nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma tuý; bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, kỷ niệm, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tình hình trật tự ATXH, xảy ra 36 vụ/1 đối tượng, trong đó tội phạm ma túy xảy ra 02 vụ/03 đối tượng, TNGT 09 vụ (làm chết 09 người, bị thương 6 người, tăng 05 người chết so với cùng kỳ 2015). Tỷ lệ điều tra phá án đạt 85,7%. Tăng cường tuần tra, kiểm soát ATGT, phát hiện xử lý 1146 trường hợp vi phạm (tăng 410 trường hợp so với cùng ký 2015), phạt hành chính 664,5 triệu. Triển khai thực hiện tốt các đề án có liên quan ANTT và đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, xây dựng khu dân cư tự quản về ANTT. Tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân đóng góp xây dựng lực lượng Công an. Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến 10 năm phong trào TDBVANTQ và các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 11 năm Ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban hành Đề án bảo đảm TTATGT giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

3. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì tốt, hạn chế tình trạng gửi đơn vượt cấp và không có điểm nóng xảy ra. Đã tiếp 278 lượt người (giảm 06 lượt so với cùng kỳ); nhận 102 đơn (02 đơn tố cáo; 01 đơn khiếu nại; 99 đơn phản ánh, kiến nghị), giảm 07 đơn so cùng kỳ. Nội dung các đơn, thư chủ yếu về lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách, đến nay đã giải quyết đạt 96% đơn. Hoàn thành 4/5 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thi hành Luật KN,TC, Luật PCTN, 3/4 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm, thu hồi nộp vào NSNN 709,65 triệu đồng và kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan.

4. Công tác tư pháp, thực hiện tốt việc kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL từ huyện đến xã; tổ chức rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND&UBND huyện từ 1986-7/2016. Giải quyết kịp thời việc đăng ký hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở; kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi chặt chẽ việc thi hành pháp luật.

5. Công tác xây dựng chính quyền, phục vụ chu đáo các kỳ họp HĐND huyện khóa VI, VII, các đoàn kiểm tra của tỉnh. Phối hợp tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng quy định. Công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện chặt chẽ. Củng cố, sắp xếp bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở đảm bảo đúng số lượng, quy định. Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBND huyện và Quy chế phối hợp giữa TT HĐND, UBND với UBMTTQVN huyện. Duy trì hiệu quả công tác CCHC và mở rộng hệ thống ISO 9001:2008; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa công sở, Chỉ thị 22. Tham mưu Huyện uỷ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020. Thực hiện tốt công tác TĐ-KT và quản lý tốt các hoạt động tôn giáo. Tổ chức tốt Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước cho 42 Mẹ VNAH năm 2016.

Tóm lại, trong 9 tháng đầu năm 2016, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng dưới sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy, HĐND huyện, sự phối hợp của Mặt trận, đoàn thể huyện, UBND huyện đã vừa tập trung chỉ đạo vừa khắc phục khó khăn, đẩy mạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quá trình chỉ đạo tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là thực hiện ba nhiệm vụ đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VII, VIII đề ra. Bên cạnh đó tích cực quảng bá kêu gọi đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tăng nguồn thu ngân sách, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, giữ gìn TTANXH. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định đó là:

- Trên lĩnh vực kinh tế, tỷ lệ tiêm phòng gia súc ở một số xã đạt thấp; chưa xây dựng được lò giết mổ tập trung. Công tác BTTH, GPMB ở một số dự án và giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất đai chưa kịp thời. Khai thác nguồn thu còn thấp; tỷ lệ giải ngân vốn XDCB và các nguồn vốn sự nghiệp đạt thấp. Công tác QLBVR, PCCCR chưa tốt, tình trạng phá rừng và vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra. Cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho đồng bào 3 xã vùng cao còn chậm. Huy động nợ đóng góp xây dựng Đền liệt sĩ đạt thấp.

- Trên lĩnh vực văn hóa -xã hội, công tác quản lý của một số trường học thiếu chặt chẽ; tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn chậm; hoạt động TT GDNN-GDTX, TT HTCĐ, TT VH-TT xã không hiệu quả. Cơ cở vật chất y tế có nơi bị hư hỏng, xuống cấp; quản lý cơ sở vật chất VHTT còn hạn chế; theo dõi, kiểm tra các dịch vụ văn hóa chưa chặt chẽ. Việc lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách còn chậm.

- Công tác trực SSCĐ ở một số xã chưa bảo đảm. Số vụ vi phạm TTATXH, tai tệ nạn, ATGT có xu hướng gia tăng. Công tác quản lý điều hành ở một số ngành, xã chưa nghiêm. Trách nhiệm công vụ của một bộ phận CB,CC,VC chưa phát huy. triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kết luận của huyện ở một số ngành, xã, thị trấn chưa kịp thời; chất lượng tham mưu còn hạn chế. Công tác xử lý giải quyết đơn thư ở một số địa phương chưa đúng quy trình; việc thực hiện kết luận sau thanh tra chưa nghiêm. Việc triển khai thực hiện công tác CCHC, quản lý văn bản và điều hành công việc (Q-Office) còn bất cập.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2016

I. KINH TẾ 

1. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất. Tổng kết năm nông nghiệp 2016, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2017 và vụ Đông xuân 2016-2017. Ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất và kiểm tra giống, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thú y đảm bảo an toàn dịch bệnh; nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi hàng hóa và kêu gọi đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2016-2020 và Đề án phối tinh nhân tạo bò lai giai đoạn 2016-2018.

2. Thực hiện tốt phương án PCTT&TKCN năm 2016 theo các Chỉ thị của tỉnh[16]. Vận động các hộ dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi ở mới an toàn. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn cấp bù miễn thu thủy lợi phí và quyết toán đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Thực hiện và kiểm tra mô hình điểm keo nuôi cấy mô, keo lai từ Úc. Tăng cường kiểm tra chất lượng giống cây trồng; các biện pháp QLBVR, PCCCR, quản lý 3 loại rừng và kiểm tra, xử lý kiên quyết những trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ, động vật hoang dã trái phép.

4. Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, TM-DV, du lịch và chương trình khuyến công, phấn đấu đạt giá trị CN-TTCN theo NQ đề ra. Tổ chức đối thoại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định. Tạo điều kiện thành lập các Tổ hợp tác và HTX theo Luật Hợp tác xã mới. Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm những vụ vi phạm. Thành lập Ban quản lý chợ Việt An và hướng dẫn đi vào hoạt động hiệu quả. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU về phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại - du lịch.

5. Thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất và hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho nhân dân ba xã vùng cao. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ lấn chiếm đất, tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai và môi trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và rà soát điều chỉnh bảng giá đất 2017. Triển khai thực hiện Đề án về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

6. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý các quy hoạch được duyệt. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình; lập báo cáo quyết toán và giải ngân đảm bảo kế hoạch. Nâng cao chất lượng các xã đã được công nhận NTM trong năm 2015 và tập trung xây dựng các xã đã được phê duyệt giai đoạn 2016-2020 và các xã còn lại, phấn đấu cuối năm bình quân toàn huyện đạt 10,18 tiêu chí/xã, không có xã nào đạt dưới 05 tiêu chí. Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thị trấn Tân An.

7. Rà soát đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu KH KT-XH năm 2016. Khai thác mạnh các nguồn thu; thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi; hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm và chính sách ASXH. Thực hiện giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135, QĐ 755, QĐ 33 và NTM. Lập KH KT-XH, dự toán thu chi ngân sách, XDCB năm 2017 và chuẩn bị hồ sơ đầu tư cơ hội năm 2017. Hoàn thành giao chỉ tiêu 2017 cho các ngành, các xã, thị trấn trước 31/12/2016. Hoàn thành thu các loại quỹ và tiếp tục huy động nợ đóng góp xây dựng Đền liệt sĩ. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, hạn chế tỷ lệ nợ quá hạn.

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Về giáo dục, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển giáo dục, nhiệm vụ năm học 2016-2017 và ôn tập kiểm tra học kỳ 1. Tăng cường kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục. Duy trì bền vững kết quả PCGD ở các cấp học. Tập trung xây dựng và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì, nâng cao chất lượng của Trường PTDTNT huyện. Tiếp tục vận động xây dựng Quỹ KH-KT. Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng xã hội học tập theo Quyết định 89 và Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Duy trì, nâng cao chất lượng KCB. Thực hiện tốt các chương trình YTQG, phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh dịch nguy hiểm. Hoàn thành thủ tục đề nghị tỉnh công nhận xã Hiệp Thuận, Quế Lưu đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tăng cường quản lý hành nghề YDTN.

3. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về dân số, các hoạt động chào mừng Ngày Dân số Việt Nam. Tăng cường vai trò của gia đình trong BV, CSGDTE và phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tiếp tục xây dựng và kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em năm 2016.

4. Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH theo hướng xây dựng NTM, văn minh đô thị. Tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, thể thao. Hoàn thành việc kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hoá năm 2016. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT. Tổng kết Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND ngày 06/5/2013 của HĐND huyện về việc nâng cao chất lượng phong trào TD ĐKXD ĐSVH giai đoạn 2013-2016; tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT. Làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa truyền thống, di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện.

5. Thực hiện tốt chương trình đưa thông tin về cơ sở. Thường xuyên nâng cấp, sửa chữa thiết bị và duy trì tiếp phát sóng các kênh truyền thanh, truyền hình.

6. Tiếp tục rà soát hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho NCC; giải quyết kịp thời, chi trả đầy đủ chế độ chính sách xã hội; thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo, các chế độ cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên. Tổ chức kiểm tra thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2016. .

7. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo các dự án chương trình giảm nghèo bền vững. Hoàn thành phương án tái định cư thôn 6 Sông Trà, thôn 1 Phước Gia. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án nâng cao năng lực, vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

III. AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1.  Duy trì nghiêm công tác trực SSCĐ, tăng cường công tác kiểm tra cơ sở. Tập trung củng cố, kiện toàn Ban CHQS cấp xã và đội ngũ cán bộ chỉ huy các đơn vị DQTV đúng quy định. Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2016. Tiếp tục thực hiện các bước tuyển chọn gọi CDNN ngũ năm 2017. Tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 27 năm ngày hội QPTD.

2. Thực hiện tốt các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tổ chức tuần tra kiểm soát ATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hoàn thành phân loại tổ, hộ an toàn về ANTT. Tổng kết phong trào TDBVANTQ, công tác công an xã, thị trấn và công tác phòng chống tội phạm, ma túy.

3. Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tiếp tục công tác tuyên truyền pháp luật. Thực hiện tốt việc chứng thực, hộ tịch, hòa giải và thi hành án. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực thi các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

4. Củng cố sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, biên chế. Hoàn thành Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phòng chuyên môn và các Hội đặc thù, Hội nghề nghiệp. Thống kê chất lượng đội ngũ CB,CC thuộc diện quản lý và kê khai tài sản, xếp loại CBCC theo quy định. Thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC và mở rộng hệ thống quy trình ISO 9001:2008. Quản lý tốt hoạt động của các Hội xã hội và tôn giáo. Ban hành Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện. Rà soát đề nghị UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền tặng Kỷ niệm chương Tù đày; cấp đổi hiện vật khen thưởng 3 thời kỳ. Chấm điểm, xếp loại phong trào thi đua năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017. Phục vụ chu đáo các kỳ họp HĐND huyện.

5. Các ngành liên quan chuẩn bị nội dung đề án, báo cáo để trình UBND huyện thông qua theo Chương trình công tác năm của UBND huyện đã đề ra.

C. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 10/2016

1. Tổng kết năm nông nghiệp 2016 và triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017. Từng cấp, từng ngành, từng hộ chuẩn bị tốt việc ứng phó và khắc phục hậu quả khi có bão lũ xảy ra.

2. Tăng cường QLBVR, kiểm tra xử lý dứt điểm các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép và tiếp tục quản lý, chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng. Lập KH SDĐ năm 2017.

3. Chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các xã đã được công nhận NTM trong năm 2015; tập trung xây dựng các xã đã được phê duyệt giai đoạn 2016-2020 và các xã còn lại. Tiếp tục kiểm tra giải quyết tình hình nợ kinh phí xây dựng nông thôn mới thuộc ngân sách huyện. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã phân bổ năm 2016 bảo đảm đúng quy định.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch KT-XH cơ bản còn lại của năm 2016. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách và hoàn thành dứt điểm chỉ tiêu thuế, quỹ, các loại phí năm 2016, nhất là quản lý tốt nguồn thu phát sinh trên địa bàn, thu KTQĐ, XDCSHT. Xây dựng KH KT-XH, dự toán ngân sách, XDCB năm 2017. Thẩm định trình phê duyệt các dự án công trình trước ngày 31/10/2016.

5. Đẩy nhanh tiến độ thi công và lập các hồ sơ quyết toán các công trình XDCB và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định. Hoàn thành quyết toán vốn BTH GTNT năm 2016; hỗ trợ sửa chữa một số tuyến đường bị xuống cấp trước mùa mưa và quản lý tốt việc lưu thông của các phương tiện xe cơ giới trong mùa mưa.

6. Tổ chức tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 2016-2017. Kiểm tra đề nghị tỉnh công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD năm 2016. Tập trung xây dựng trường MG Hoa Phong Lan để đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia.

7. Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình YTQG. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra chặt chẽ công tác VSMT, VSATTP. Hoàn thành chiến dịch SKSS/KHHGĐ  năm 2016.

8. Tập trung tuyên truyền cổ động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm. Kiểm tra công nhận và đề nghị công nhận các danh hiệu thôn, khối phố, xã văn hóa năm 2016. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn. Quản lý tốt hoạt động thu, phát sóng, nâng cao chất lượng tin bài và oàn thành sửa chữa Đài TT xã Phước Gia.

9. Giải quyết hồ sơ, chi trả kịp thời các chế độ chính sách xã hội và đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Kiểm tra công nhận xã phù hợp với trẻ em năm 2016. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn điều tra, khảo sát hộ nghèo năm 2016.

10. Duy trì tốt trực SSCĐ.  Bảo đảm ANTT, ATGT trên địa bàn. Hoàn thành phân loại tổ, hộ an toàn về ANTT năm 2016.

11. Thực hiện tốt việc chứng thực, hộ tịch, hòa giải, thi hành án và tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản Luật mới. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác văn bản và kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã. Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch.

12. Tập trung sắp xếp, bố trí, củng cố và nâng cao chất lượng CB, CC. Thực hiện tốt CCHC, quy chế dân chủ, văn hóa công sở, tôn giáo. Triển khai mở rộng quy trình  hệ thống ISO 9001:2008  đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, CTCT quý IV, nhiệm vụ tháng 10 năm 2016, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận, các hội, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt./.                                                                                                   (Nguồn: trích Báo cáo số: 232/BC-UBND ngày 21/9/2016 của UBND huyện Hiệp Đức)

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


huyện phước sơn

LIÊN KẾT WEB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN HIỆP ĐỨC
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (02353)... - Fax: (02353)...
Email:...
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập