Mode:         

Chi tiết tin

Tình hình công tác quý I, chương trình công tác quý II và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2016

Lượt xem: 11413

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUÝ I-2016

I. KINH TẾ

1. Nông, lâm nghiệp

- Về nông nghiệp, tập trung chỉ đạo chăm sóc vụ Đông Xuân 2015-2016. Diện tích lúa gieo sạ 1382ha/1353ha, hiện nay đang ở giai đoạn đứng cái, làm đòng, trổ bông. Nhìn chung, lúa sinh trưởng phát triển bình thường, bệnh đạo ôn, sâu phao, sâu cuốn lá nhỏ, rầy râu, chuột... gây hại rãi rác trên các trà lúa (Quế Thọ, Thăng Phước, Bình Lâm, Hiệp Thuận, Quế Bình, Hiệp Hòa, Quế Lưu); bệnh vàng lá sinh lý - nghẹt rễ trên 300ha. UBND huyện đã chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Chỉ đạo nạo vét kênh mương, tu sửa hồ đập, điều tiết nước hợp lý bảo đảm nguồn nước tưới cho sản xuất.

Về chăn nuôi, tổng đàn trâu 3.681 con, tổng đàn bò 11.113 con, trong đó bò lai 8.896 con (chiếm 80,05% so với tổng đàn); tổng đàn lợn 15.128 con. Tổng kết Đề án phối tinh nhân tạo bò giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn huyện. Về tình hình dịch bệnh, đã xảy ra dịch bệnh LMLM tại xã Phước Trà số lượng 46 con (12 con trâu và 34 con bò), UBND huyện đã chỉ đạo dập dịch kịp thời. Trong dịp tết nhân dân đã giết mổ hơn 22.600 con gia cầm, gia súc để phục vụ tết. Sau Tết chỉ đạo khôi phục lại đàn gia súc, gia cầm.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch 03 loại rừng theo Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2113 của UBND tỉnh. Tổ chức gieo ươm được 60.000 cây giống để cấp hỗ trợ cho 12 xã, thị trấn trồng thí điểm. Tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 17/2015/CT-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh và triển khai nhiệm vụ QLBVR, PCCCR, kiểm kê rừng năm 2016 đến các ngành, xã, thị trấn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phát hiện và xử lý kịp thời ([1]).

2. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, điện, KHCN và QLTT

 - Về CN- TTCN, TM-DV, khuyến công, QLTT: Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ đầu tư tại các CCN trên địa bàn huyện. Triển khai KH phát triển CN-TTCN năm 2016. Giá trị SXCN quý I ước đạt trên 13,534 tỷ đồng (giá CĐ 2010). Thực hiện các đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán nên tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, kinh doanh trái phép trên địa bàn huyện được quản lý chặt chẽ ([2]). Nguồn cung hàng hóa trên thị trường cơ bản đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp tết; giá cả hầu hết các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu Tết có tăng nhẹ.  

- Về khoa học - công nghệ: Triển khai kế hoạch sử dụng kinh phí KH&CN và hoàn thành các thủ tục hồ sơ để tiến hành xét chọn đề tài KH&CN trong năm 2016. Triển khai đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp huyện năm 2017.

- Về hệ thống điện, bảo đảm phục vụ cho nhân dân vui Xuân, đón Tết và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện. Hệ thống thông tin liên lạc, nước sạch cơ bản bảo đảm phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân.

3. Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng Tân An theo hướng đô thị

Chỉ đạo 03 xã đã công nhận đạt chuẩn NTM, tiếp tục huy động mọi nguồn lực để nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Phê duyệt kế hoạch thực hiện đối với các xã (Bình Sơn, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Làm mới hệ thống panô, áp phích, đèn led trên tuyến đường nội thị Tân An. Hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ liên quan để đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nhánh trên địa bàn thị trấn Tân An.

4. Tài nguyên - Môi trường

Thực hiện tốt công tác giao đất, cấp GCN QSD đất trên địa bàn huyện([3]). Chỉ đạo các ngành chức năng liên quan xác định giá đất cụ thể nhằm phục vụ công tác BTTH, HT, TĐC, thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án, công trình trên địa bàn huyện năm 2016 trình UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh nên không có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra. Tham mưu Huyện ủy báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 21-CTr/HU ngày 09/9/2011 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hướng dẫn UBND các xã triển khai thực hiện tốt phương án thu gom rác thải rắn nông thôn theo Đề án của UBND tỉnh.

5. Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Tiếp tục quản lý thực hiện tốt các quy hoạch đã phê duyệt. Tập trung thanh, quyết toán các công trình XDCB hoàn thành và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo KH. Tổ chức khởi công các công trình chào mừng Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện. Chuẩn bị hồ sơ để khởi công xây dựng mới các công trình vốn kế hoạch năm 2016. Làm tốt  công tác cấp phép xây dựng nhà.

6. Tài chính - kế hoạch, tiền tệ - tín dụng

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện KH KT-XH năm 2016. Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước 69.088 triệu đồng, đạt 30,3% so với DT tỉnh giao, đạt 30,2% so với NQ HĐND huyện, trong đó, thu phát sinh kinh tế: 6.273 triệu đồng, đạt 28,5% so với DT tỉnh giao, đạt 27,1% so với NQ HĐND huyện. Tổng chi ngân sách huyện, xã: 56.768 triệu đồng, đạt 25% so với DT tỉnh giao, đạt 24,9% so với NQ HĐND huyện. Tổng dư nợ của Ngân hàng NN-PTNT 181 tỷ, trong đó nợ quá hạn 0,25%. Tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH 206,6 tỷ đồng, không có nợ quá hạn[4]. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình thu hút, vận động nguồn vốn Phi Chính phủ trên địa bàn huyện.

7. Thống kê

Triển khai xây dựng niên giám thống kê năm 2015, điều tra chuyên đề về thu nhập. Triển khai tập huấn điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản. Hoàn thành cuộc điều tra diện tích nông nghiệp năm 2015 và chuẩn bị điều tra vụ Đông Xuân 2016.

8. Công tác dân tộc, miền núi

Tổ chức kiểm tra tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân ở 3 xã vùng cao Phước Gia, Phước Trà và Sông Trà, kết hợp thăm hỏi, động viên và phát 29 tấn gạo hỗ trợ cứu đói, tặng 06 suất quà/mỗi suất 300 nghìn đồng cho các đối tượng chính sách gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức hội nghị Già làng, Trưởng thôn, những người có uy tín trong đồng bào DTTS và tặng 48 suất quà nhân dịp tết Nguyên đán/mỗi suất 500.000 đồng; đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát, điều chỉnh danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hiệp Đức năm 2016 theo đúng quy định.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo

Tập trung các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng ở các cấp học. Sơ kết học kỳ I và triển khai kế hoạch học kỳ II năm học 2015-2016. Hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành giáo dục. Đề nghị và được công nhận trường chuẩn quốc gia đối với Trường THCS Phan Bội Châu. Tổ chức kiểm tra trường học, kiểm tra giáo viên; kiểm tra PCGD mầm non trẻ 5 tuổi và kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học. Tổ chức giải thể thao học sinh và tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh năm học 2015-2016. Tổ chức các hoạt động chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (1931-2016).

2. Về Y tế

Duy trì tốt việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết đã bố trí y, bác sĩ trực và chuẩn bị đầy đủ các cơ số thuốc để phục vụ khám chữa bệnh, cấp cứu kịp thời những ca bệnh. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh và tăng cường kiểm tra VSATTP, nên không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Phối hợp xử lý kịp thời dư luận về gạo hỗ trợ của tổ chức từ thiện đối với đồng bào tại thôn 6, xã Phước Trà. Tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm sởi-rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi và thực hiện tốt việc KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2013-2020. Tổ chức tốt việc sinh hoạt kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2016).

3. Dân số, gia đình và trẻ em

Triển khai chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2016. Phát động phong trào đăng ký xây dựng mô hình câu lạc bộ, thôn, khối phố, xã, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên. Tiếp tục xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em và tổ chức tốt các hoạt động vui Tết, đón Xuân cho trẻ em. Thăm và tặng 30 suất quà của tỉnh; 168 suất quà của huyện cho trẻ em ĐBKK, khuyết tật với số tiền 39,6 triệu đồng. Các đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu thôn nghèo đã thăm và tặng quà cho trẻ em với số tiền 20 triệu đồng. Triển khai kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, kế hoạch thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2016-2020, kế hoạch bình đẳng giới năm 2016 và các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc.

4. Văn hóa, thể thao, du lịch

Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, hội trại và tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng, đón Xuân Bính Thân, chào mừng 30 năm ngày thành lập huyện và bầu cử HĐND các cấp. Trưng bày phòng đọc Báo Xuân, tổ chức giải bóng chuyền nữ, giải đấu võ đài giao hữu Xuân Bính Thân…  Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào TD ĐKD ĐSVH giai đoạn 2000-2015 và xây dựng Đề án 05 năm thực hiện PTTD ĐKD ĐSVH giai đoạn 2016-2021. Kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ, internet, các điểm bán sách báo, băng đĩa… Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016 và khai thác tốt Cổng thông tin điện tử huyện. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện (25/02/1986-25/02/2-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Về du lịch, phục vụ gần 766 lượt khách đến tham quan KDT và các thắng cảnh trên địa bàn. Công tác thư viện, xuất bản sách, bảo tồn, bảo tàng được duy trì. Các di tích lịch sử văn hoá, lịch sử cách mạng, thắng cảnh được rà soát lập danh mục trùng tu, xây dựng đưa vào quản lý, bảo vệ.

5. Hoạt động truyền thanh, truyền hình

Tăng cường xây dựng các chương trình phục vụ chào đón năm mới trên sóng truyền thanh - truyền hình. Thường xuyên bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống dây loa phát thanh, truyền hình và bảo đảm tổ chức tốt việc tiếp phát sóng các kênh truyền hình phục vụ cho nhân dân trong dịp Tết. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh xây dựng phim tư liệu chủ đề “Hiệp Đức 30 năm một chặng đường”.

6. Chính sách xã hội

Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời lương, phụ cấp, trợ cấp cho đối tượng chính sách. Đến nay, đã chi hỗ trợ 2.126 suất quà của TW trị giá 441,4 triệu đồng; 2.599 suất quà của Tỉnh trị giá 879,9 triệu đồng và 234 suất quà của huyện  trị giá 70,2 triệu đồng cho đối tượng chính sách đón Tết. Hỗ trợ cho 2.942 hộ nghèo đón tết với kinh phí 832,6 triệu đồng. Hỗ trợ 90 tấn gạo cho các hộ dân khó khăn đón Tết. Tổ chức viếng Đền Liệt sĩ và chỉ đạo dọn vệ sinh, quét vôi và viếng NTLS. Xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2016 và triển khai kế hoạch làm nhà ở, kế hoạch lao động - việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề năm 2016. Hoàn thành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, kết quả tỷ lệ hộ nghèo 21,71%, hộ cận nghèo 9,04% theo chuẩn 2016-2020 (theo chuẩn 2011-2015: hộ nghèo 18,96%, cận nghèo 14,29%). Xây dựng kế hoạch hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về VSATLĐ-PCCN năm 2016.

Thực hiện tốt việc cấp, quản lý sổ BHXH và chi đúng, chi đủ các chế độ cho các đối tượng được hưởng.           

III. QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ. Tổng kết công tác quốc phòng và tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Cử cán bộ tham gia tập huấn quân sự, tập huấn binh chủng và nhiệm vụ hậu cần kỹ thuật ở tỉnh. Tổ chức tiếp nhận quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương đăng ký vào ngạch dự bị và giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Triển khai công tác tuyển sinh quân sự năm 2016. Tổ chức huấn luyện Dân quân năm thứ nhất tại xã Thăng Phước đạt 100%

2. Tình hình ANCT được giữ vững, bảo vệ an toàn các ngày lễ, kỷ niệm Quản lý chặt chẽ các hoạt động người nước ngoài, có 17 người nước ngoài đến lưu trú và có 09 Việt kiều về thăm thân, đón Tết. Trật tự ATXH xảy ra 06 vụ  (02 vụ Trộm cắp tài sản, 02 vụ Cố ý gây thương tích, 01 vụ  Chứa mại dâm, 01 vụ Mua bán trái phép chất ma túy), đã tiến hành khởi tố 05 vụ - 10 bị can. Tai tệ nạn xã hội xảy ra 01 vụ TNGT, làm chết 01 người; 01 vụ tai nạn lao động, làm chết 01 người. Tổ chức ra mắt 03 mô hình tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt. Tổ chức phát động phong trào TDBVANTQ ở 71/71 khu dân cư trên địa bàn. Tuần tra, kiểm soát giao thông, đã phát hiện và xử lý 512 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 302 triệu đồng. Tổ chức vận động thu hồi 24 khẩu súng tự chế.

3. Công tác tư pháp, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2016. Thực hiện rà soát văn bản và ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2015. Tổ chức tốt Hội nghị triển khai các văn bản luật mới cho hơn 170 cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp xã. Thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý, đăng ký hộ tịch, hòa giải và thi hành án.

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC của công dân được duy trì thường xuyên và kịp thời, trong quý I, đã tiếp 134 lượt người (cấp huyện 87 lượt, cấp xã 47 lượt), tiếp nhận 46 đơn (trong đó: 01 đơn tố cáo; không có đơn khiếu nại; 45 đơn phản ánh, kiến nghị, tranh chấp). So với cùng kỳ năm 2015, số lượt tiếp công dân tăng 10 lượt người, tỷ lệ tăng 8,06%; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm 04 đơn, tỷ lệ giảm là 80%; đơn kiến nghị, phản ánh tăng 12 đơn, tỷ lệ tăng 36,36%. Đến nay đã giải quyết xong 33/46 đơn, đạt 71,74%.

5. Công tác xây dựng chính quyền, chỉ đạo tổ chức hội nghị CB, CC năm 2016 đúng thời gian quy định. Củng cố kiện toàn lại bộ máy cán bộ xã, thị trấn và một số phòng, ban thuộc huyện. Hoàn thành phân bổ biên chế năm 2016 và công tác nhập dữ liệu hồ sơ CB,CC,VC. Thực hiện tốt việc bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương và giải quyết chế độ nghỉ hưu cho các đối tượng. Duy trì tốt hệ thống ISO 9001-2008. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, văn hóa công sở, Chỉ thị 22 của UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác QLNN về tôn giáo. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016[5]. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 16 cá nhân, tập thể lao động xuất sắc cho 13 đơn vị, tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể, Bằng khen của UBND tỉnh cho 03 tập thể, 04 cá nhân.

Tóm lại, mặc dù có những khó khăn nhất định, song UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Huyện uỷ, HĐND huyện về phát triển KT-XH, QPAN trong quý I năm 2016. Lĩnh vực nông nghiệp, tuy xảy ra dịch bệnh ở con vật nuôi nhưng huyện đã chỉ đạo phòng, chống kịp thời. Lĩnh vực VH-XH có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ổn định, nhân dân đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Tổ chức thành công các hoạt động và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình sâu, bệnh có xảy ra trên một số diện tích lúa; công tác rà soát đất lâm nghiệp còn chậm. Tình trạng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; công tác xử lý môi trường chăn nuôi tại các hộ gia đình, chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện chưa kịp thời; quản lý giết mổ gia súc chưa chặt chẽ; tình trạng học sinh chưa ra lớp sau tết vẫn còn xãy ra; một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của TT HĐND, UBND huyện còn chậm.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II-2016

1. Kinh tế

- Tập trung thu hoạch dứt điểm lúa và hoa màu vụ Đông Xuân 2015-2016. Tổ chức sơ kết vụ Đông Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, bảo đảm lịch thời vụ và cơ cấu giống. Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, điều tiết nước hợp lý bảo đảm phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Kiểm tra, đôn đốc việc tiêm phòng gia súc, gia cầm, con vật nuôi, không để dịch bệnh tái phát, lây lan ra diện rộng. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hoàn thành Đề án tiếp tục phát triển KTV, KTTT giai đoạn 2016-2020.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 30-CT/TU ngày 24/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 về việc hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Nhất là tập trung chỉ đạo 03 xã đã đạt chuẩn huy động mọi nguồn lực để nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt được và hướng dẫn 03 xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Bình Sơn hoàn thành CT MTQG XD NTM theo lộ trình.

- Tăng cường quản lý, tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa hanh khô. Tiếp tục trồng rừng năm 2016 theo các dự án và trồng rừng do nhân dân đầu tư.

- Thực hiện tốt việc giao đất, cấp GCNQSD đất ở, đất lâm nghiệp. Kiểm tra, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm Luật Đất đai, khai thác khoáng sản trái phép và gây ô nhiễm môi trường. Triển khai thực hiện phương án thực hiện kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016, các hoạt động hưởng ứng tháng hành động nước sạch và VSMT, ngày môi trường thế giới. Đề nghị tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án theo đúng quy định. Hoàn thành kết quả kiểm tra, rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

- Triển khai thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các công trình công cộng. Quản lý chặt chẽ về kiến trúc, môi trường đô thị và cấp phép xây dựng. Theo dõi, quản lý tốt hoạt động vận tải ở các bến xe. Điều chỉnh quy hoạch một số điểm khu dân cư trên địa bàn thị trấn Tân An để khai thác quỹ đất và điều chỉnh quy hoạch mở rộng thị trấn Tân An. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB và nghiệm thu, quyết toán các công trình hoàn thành.

- Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, TM-DV&DL và chương trình khuyến công, phấn đấu đạt giá trị CN-TTCN theo NQ đề ra. Quản lý tốt hoạt động CCN, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô, tăng giá trị sản xuất; tiếp tục điều chỉnh quy hoạch và mời doanh nghiệp đầu tư vào CCN còn lại trên địa bàn huyện. Triển khai KH khuyến công và thực hiện các đề tài KH-CN năm 2016.

- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch KT-XH năm 2016. Tăng cường quản lý thu thuế, thu-chi ngân sách và khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường thu nợ đến hạn, quá hạn các nguồn vốn vay.

- Hoàn thành niên giám thống kê 2015. Triển khai công tác thống kê, điều tra theo KH năm 2016.

- Triển khai kịp thời các chương trình, chính sách vùng DTTS. Thực hiện tốt công tác ĐCĐC tại thôn 6, Phước Trà; xây dựng Đề án ĐC ĐC tại thôn 6, Sông Trà và thôn 1, xã Phước Gia.

2. Về văn hóa-xã hội

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II, xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS, tổng kết nhiệm vụ năm học 2015-2016 và triển khai hoạt động hè năm 2016. Tổ chức Lễ TD-KT học sinh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Duyệt kế hoạch phát triển giáo dục và kế hoạch bố trí đội ngũ cho năm học mới 2016-2017. Duy trì tốt công tác PCGD và  thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 và thi TN THPT. Quản lý bảo quản tốt CSVC trường học trong dịp hè.

- Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra chặt chẽ công tác VSMT, VSATTP. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2013-2020.

- Tiếp tục thực hiện tốt chiến dịch SKSS/KHHGĐ năm 2016. Phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tổ chức các hoạt động nhân "Ngày gia đình Việt Nam”.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Quản lý tốt các dịch vụ văn hóa, internet công cộng. Xây dựng Đề án ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2018, tầm nhìn 2020. Tổ chức liên hoan tiếng hát CNVC-LĐ&LLVT năm 2016. Tiếp tục sưu tầm, trưng bày hiện vật lịch sử và quản lý tốt KDT Khu V. Tổ chức tốt hoạt động thu, phát sóng, nâng cao chất lượng tin bài, tăng cường việc cộng tác tin, bài cho Báo, Đài cấp trên; xây dựng chuyên đề “Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”.

- Chính sách xã hội, tiếp tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ chính sách cho người có công và chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng. Tiếp tục triển khai kế hoạch làm nhà ở, kế hoạch lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề năm 2016. Xây dựng kế hoạch giảm nghèo 2016 và giai đoạn 2016-2020. Quản lý, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động nộp BHXH theo KH. Tổ chức các hoạt động nhân "Tháng hành động vì trẻ em", diễn đàn trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi và các hoạt động đỡ đầu trẻ em khó khăn trong học tập.

3. Quốc phòng, an ninh và xây dựng chính quyền

- Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ. Chỉ đạo diễn tập theo cơ chế Nghị quyết 28/BCT. Tiếp tục tổ chức huấn luyện Dân quân cơ động, tại chổ, Dân quân Binh chủng năm thứ 2 trở lên và huấn luyện LL DBĐV. Cử các đối tượng đi tham gia tập huấn, huấn luyện ở tỉnh theo quy định. Tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho nam công dân tuổi 17. Hoàn thành đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2016.

- Bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ nhất là triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Làm tốt công tác điều tra, xác minh, xử lý các vụ án còn tồn đọng và mới phát sinh. Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông; ban hành Đề án “ Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện giai đoạn 2016- 2021”. Tiếp tục phát động phong trào TDBVANTQ.

- Duy trì tốt việc tiếp công dân và giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân. Tổ chức thanh tra chuyên đề, thanh tra kinh tế theo kế hoạch.

- Tiếp tục triển khai tuyên truyền Luật Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND. Tổ chức triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện ban hành. Thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch. Triển khai hòa giải các vụ việc tranh chấp dân sự ở cơ sở và thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, công tác thi hành án dân sự.

- Phục vụ tốt công tác bầu cử và các kỳ họp HĐND huyện. Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, giáo viên và điều chỉnh ngạch, bậc lương và nâng lương định kỳ theo quy định. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ, văn hóa công sở, hệ thống ISO 9001:2008. Sơ kết công tác thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2. Làm tốt công tác QLNN về tôn giáo.  

- Các ngành, các xã chuẩn bị tốt nội dung các đề án, báo cáo để trình UBND huyện theo Chương trình công tác năm 2016 của UBND huyện. Đồng thời, chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND huyện khóa VI, VII.

C. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 4-2016

­1. Tập trung chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cây trồng và thu hoạch lúa, hoa màu vụ Đông Xuân. Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, điều tiết nước tưới hợp lý bảo đảm phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Tăng cường tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và kiểm soát tốt dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác ĐCĐC và các chương trình lồng ghép phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kiểm tra và hướng dẫn 03 xã đã công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt. Đôn đốc các xã ( Bình Sơn, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận tập trung đầu tư các tiêu chí để công nhận hoàn thành xã đạt chuẩn NTM theo lộ trình. 

3. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, và thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa hanh khô. Thực hiện tốt việc giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở các dự án. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản và môi trường, thường xuyên kiểm tra và xử lý kiên quyết các vụ vi phạm.

4. Đôn đốc các ngành tập trung thực hiện tốt kế hoạch KT-XH năm 2016. Tăng cường quản lý thu thuế, thu-chi ngân sách và khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn huyện. Tập trung quyết toán ngân sách năm 2016 xong trước ngày 30/4/2016. Tiếp tục quản lý đôn đốc, thi công các công trình XDCB, chương trình BTH GTNT năm 2016.

5. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học; tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ II và chuẩn bị các điều kiện xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017 và chuẩn bị kế hoạch bố trí sắp xếp đội ngũ năm học 2016-2017.

6. Duy trì tốt công tác KCB cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2013-2020. Thực hiện tốt chiến dịch SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2016.

7. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Xây dựng Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở. Không ngừng nâng cao chất lượng tin bài, hoạt động thu phát sóng truyền thanh, truyền hình để phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và đời sống tinh thần của nhân dân. 

8. Tiếp tục kiểm tra, lập thủ tục đề nghị giải quyết và chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định; Triển khai hỗ trợ làm nhà ở theo kế hoạch. Hoàn thành cấp thẻ BHYT kịp thời cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi.

9. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ. Hoàn chỉnh các KH xây dựng lực lượng. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo KH. Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT, TTATXH, TTATGT trên địa bàn.

10. Tập trung triển khai tuyên truyền Luật mới ban hành. Thực hiện tốt công tác chứng thực, hòa giải, thi hành án. Duy trì tốt lịch tiếp công dân; xử lý, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch

11. Tập trung bố trí, sắp xếp kiện toàn đội ngũ CB, CC, VC. Thực hiện tốt văn hóa công sở, Chỉ thị 22 của UBND tỉnh, quy chế dân chủ, công tác cải cách hành chính, hệ thống ISO 9001:2008. Thực hiện tốt công tác QLNN về tôn giáo. Sơ kết công tác thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2 năm 2016. Chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ kỳ họp HĐND lần thứ 18.

 Trên đây là tình hình công tác quý I, chương trình công tác quý II và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2016, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận, các hội, đoàn thể huyện phối hợp triển khai thực hiện tốt./. 

(Nguồn: trích báo cáo số 64/BC-UBND ngày 22/3/2016 của UBND huyện Hiệp Đức)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


huyện phước sơn

LIÊN KẾT WEB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN HIỆP ĐỨC
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (02353)... - Fax: (02353)...
Email:...
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập