Mode:         

Chi tiết tin

Hiệp Thuận: tổ chức Gặp mặt sinh hoạt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2024)

Lượt xem: 1476

Sáng ngày 23/01/2024, tại Nhà văn hóa Đảng ủy xã Hiệp Thuận tổ chức Gặp mặt sinh hoạt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2024) và quán triệt, tuyên truyền một số văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp ban hành trong quý 3, quý 4 năm 2023. Tham dự buổi gặp có đồng chí Tăng Văn Chiến, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMT, các ban ngành, đoàn thể và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã.Đồng chí Tăng Văn Chiến - HUV, Bí thư Đảng ủy xã đã tuyên truyền ý nghĩa lịch sử và cùng với các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang cùng những thành quả to lớn trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam qua 94 năm thành lập Đảng bộ. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ là nhân tố quyết định thành tựu phát triển tỉnh nhà; tạo niềm tin, sự đồng thuận trong Nhân dân và toàn hệ thống chính trị, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Tại buổi gặp mặt sinh hoạt kỷ niệm đồng chí Tăng Văn Chiến - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã quán triệt, tuyên truyền một số văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chí trị và của cấp ủy các cấp trong quý 3, quý 4 năm 2023 đó là: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 122-KH/HU, ngày 07/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Chương trình số 41-CTr/TU, ngày 12/10/2023 của Ban Thường Tỉnh ủy; KH 121-KH/HU, ngày 07/11/2023 của  Ban Thường vụ Huyện ủy; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.


Quang cảnh buổi sinh hoạt

Cũng tại buổi gặp mặt sinh hoạt đ/c Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản đó là Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 25/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2030;  Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 03/10/2023 về thực hiện Đề án 17-ĐA/TU; Quy định số 663-QĐ/HU, ngày 11/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về quản lý biên chế của hệ thống chính trị huyện.

Tác giả: VP

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


huyện phước sơn

LIÊN KẾT WEB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN HIỆP ĐỨC
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (02353)... - Fax: (02353)...
Email:...
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập