Mode:         

Ủy ban nhân dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TT Họ và tên  Chức vụ 
  Mai Tấn Lựu 
PBT-CT HĐND
0868 679 474
 
   Ngô Văn Tịnh
PCT UBND
0913 669 220 
   Nguyễn Lưu Quảng                  UVUB- Trưởng Công an
0946 150 711 
   Trần Xuân Tự UVUB- CHT Quân sự 
0869 681 115

THÔNG BÁO


huyện phước sơn

LIÊN KẾT WEB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN HIỆP ĐỨC
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (02353)... - Fax: (02353)...
Email:...
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập